Lidmaatschap aanvragen

Als je op zoek bent naar een leuke sport, kom dan eens langs bij onze vereniging. Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom. Kijk even in welke leeftijdscategorie jij thuishoort en kijk in het trainingsschema wanneer jouw leeftijdsgenoten training hebben. Natuurlijk mag je enkele trainingen gratis meedoen om te kijken of je het leuk vindt. Als het je bevalt kun je hier het aanmeldingsformulier invullen.


Lidmaatschap opzeggen

Toen je je als lid van deze vereniging hebt aangemeld, was dat ook voor het hele verenigingsjaar dat loopt t/m juni. Als je jouw lidmaatschap niet schriftelijk opzegt, loopt dit telkens stilzwijgend weer een heel jaar door. Als je je lidmaatschap wilt beŽindigen, moet je rekening houden met een opzegtermijn van twee maanden. Concreet komt het erop neer dat als je het lidmaatschap wilt stoppen, je dit voor 1 mei schriftelijk moet melden bij de secretaris. Het lidmaatschap eindigt dan met ingang van 1 juli. Is voor 1 mei geen schriftelijke opzegging binnen, dan loopt het lidmaatschap nog een heel seizoen door en moet dus ook voor dat hele volgende seizoen de contributie betaald worden. Alleen in heel bijzondere gevallen kan het bestuur besluiten een tussentijdse lidmaatschapopzegging te accepteren.

Voor jeugdleden die nog geen 13 jaar oud zijn of leden die binnen een jaar na lid te zijn geworden hun lidmaatschap willen beŽindigen, zullen de regels door het bestuur minder streng toegepast worden. Bij tussentijdse beŽindiging van het lidmaatschap moeten zij nog de contributie van de 3 opvolgende maanden betalen. Waarom dit strakke beleid? Al in mei moeten wij de teams voor het aankomende seizoen inschrijven Ook al moeten wij dan al de trainingsuren in de sporthal reserveren. Kortom: al in mei moeten wij allerlei zaken regelen en financiŽle verplichtingen aangaan voor het nieuwe seizoen. Om die reden is het voor ons uit zowel sportief als financieel oogpunt van groot belang een goed beeld te hebben van de leden / spelers voor het nieuwe seizoen.

BeŽindiging van het lidmaatschap moet dus schriftelijk gebeuren bij de secretaris. De secretaris zal de opzegging schriftelijk bevestigen en daarbij aangeven met ingang van welke datum het lidmaatschap eindigt. De secretaris zal een kopie van die bevestiging aan de penningmeester geven zodat ook die weet wanneer de betalingsverplichting van de contributie eindigt.


Contributie

De contributie is afhankelijk van de leeftijd en status van een lid en is als volgt verdeeld:
omschrijving leeftijd contributie per jaar loten
*
kleding
**
totaal 2016/2017
tot en met 6€ 105,00€ 30€ 15€ 150
7 t/m 8€ 115,00€ 30€ 15€ 160
9 t/m 10€ 125,00€ 30€ 15€ 170
11 t/m 12€ 145,00€ 30€ 15€ 190
13 t/m 14€ 165,00€ 30€ 15€ 210
15 t/m 16€ 195,00€ 30€ 15€ 240
17 t/m 18€ 230,00€ 30€ 15€ 275
senioren teams 1 en 2vanaf 19€ 260,00€ 30€ 15€ 305
senioren vanaf team 3vanaf 19€ 240,00€ 30€ 15€ 285
recreanten en Aaj Buukalle leeftijden€ 160,00€ 30€ 15€ 205
X-team en G-teamvanaf 19€ 105,00€ 30€ 15€ 150
ondersteunende en anonieme ledenalle leeftijden€ 60,00  € 60,00

*In seizoen 2016-2017 wordt de bijdrage van € 30 (10 loten) voor de Grote Clubaktie bij de contributie geïncasseerd. Dit bedrag kan zelf terugverdiend worden.
**In het seizoen 2016-2017 wordt de bijdrage van € 15 voor de aanschaf van kleding bij de contributie geïncasseerd. De broek en tenue kunnen bij de club besteld worden (i.v.m. nieuwe out-fit, clubkleuren, logo en sponsoring). Truitjes worden door de vereniging aangeschaft.

- Ter ondersteuning van de inkomsten uit activiteiten doen alle spelende leden mee met het Hart voor Swift beleid. Dit bedrag is 100 euro voor senioren en 16 euro voor jeugd leden.
- Het 3e lid van een gezin krijgt geen loten voor de verkoop, alleen de eerste 2 leden.
- Het 3e thuiswonend spelend lid betaalt de helft van de contributie.
- Ereleden, leden van verdienste, kaderleden en bestuursleden krijgen een korting van 50 euro op de contributie.
- Bij beŽindiging van het lidmaatschap lopende het verenigingsjaar vindt er geen reductie of korting plaats. Kosten welke de vereniging moet maken om tot incasso van de vervallen contributiegelden te komen zullen op het betreffend lid verhaald worden. Indien een lid in gebreke blijft zijn financiŽle verplichtingen jegens de vereniging na te komen kan deelname aan de wedstrijden en trainingen ontzegd worden. Bij beŽindiging van het lidmaatschap tegen het eind van het verenigingsjaar moet rekening gehouden worden met een opzegtermijn van twee maanden.
- Een lid dat vanwege zwangeschap of een langdurige blessure niet kan deelnemen krijgt een redutie op de contributie. De hoogte hiervan wordt bepaald door het bestuur.
- Kosten die de vereniging aan de N.H.V. (bond) moet afdragen moeten altijd bepaald worden door het lid.


Bij automatische incasso wordt de contributie voor het seizoen 2016/2017 geïncasseerd op:
25 september 2016
25 januari 2017

Bij huishoudelijk reglement kan de vergadering besluiten de contributiebedragen en / of leeftijdscategorieŽn aan te passen.


LeeftijdscategoriŽn seizoen 2016/2017

Seniorengeboren in 1997 of eerder
A-jeugdgeboren in 1998 of 1999
B-jeugdgeboren in 2000 of 2001
C-jeugdgeboren in 2002 of 2003
D-jeugdgeboren in 2004 of 2005
E-jeugdgeboren in 2006 of 2007
F-jeugdgeboren in 2008 of later


Hart voor Swift-beleid

Het Hart voor Swift-beleid is bedoeld om per team bij te dragen aan het financieel gezond houden van onze vereniging en de saamhorigheid te verhogen. De bedoeling is dat alle (jeugd)leden per seizoen een bedrag inzamelen door deel te nemen aan acties. Ook juichen we het toe als teams eigen initiatieven ontplooien om opbrengsten te realiseren. Belangrijke uitgangspunten zijn het eerlijk verdelen van de inzet over alle jeugdleden en dat het team met de hoogste kosten ook gaat zorgen voor de meeste opbrengsten.

Meer informatie over Hart voor Swift-beleid is hier te lezen.

sponsors
bouwstenen
De Korrel beheer bv, Hermans groenten en fruit, Forza asset management, Bart Janssen assurantien, HAMERS Optiek, Kurvers stukadoorsbedrijf, LYBRAE consultans, SONETCO, TCM electrotechniek, KWS Benelux, POWER 4 YOU, SPIE, Tempo-Team, Stream Group, PRAXIS tuincentrum, LEAN HR SERVICES, Hermez Marketing & Communicatie, FYSIO+, COCOON fashion&hairstyling, TELEcombinatie, WOWDEAL
Deze week

thuiswedstrijden

geen thuiswedstrijden


uitwedstrijden

geen thuiswedstrijden


jarigen

zondag 16 december
Lisa Houben

dinsdag 18 december
Macle Simons

 
Volg ons ook op Facebook:  
sitemap | disclaimer | credits | © 2012 Swift2000