Vervoer naar de uitwedstrijden

Bij uitwedstrijden vertrekken we vanaf de sporthal. De teambegeleid(st)er regelt het vervoer per auto. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de teamleden zelf en hun ouders. We vertrouwen erop dat iedereen de dag waarop hij/zij gevraagd is om te rijden ook op komt dagen. Het kan niet zo zijn dat een team een uitwedstrijd niet kan bezoeken omdat een chauffeur niet komt opdagen of omdat een chauffeur zich vlak voor de wedstrijd afmeldt en er geen tijd meer is een nieuwe chauffeur te zoeken.


Gebruik hal en kleedlokalen

De sporthal wordt gehuurd van de gemeente. Aan het gebruik van de hal en de kleedlokalen zijn regels verbonden. Volg altijd de aanwijzingen van de beheerder op. De kleedlokalen kunnen 15 minuten voor aanvang van de training in gebruik genomen worden. 20 Minuten na afloop van de training moeten deze ontruimd zijn. Houd de kleedlokalen schoon. Laat geen rommel achter. Degene die de ruimte als laatste verlaat, moet controleren of alles schoon is en er niets achterblijft. Onregelmatigheden moet direct bij de beheerder gemeld worden. Het is niet toegestaan in de kleedlokalen of gangen te roken of met een bal te gooien.


Hars en kleefmiddelen

Hars en kleefmiddelen zijn ten alle tijden verboden. Let er ook op dat de tegenpartij geen hars gebruikt. Waarschuw in voorkomende gevallen niet alleen de tegenpartij, maar ook de scheidsrechter en eventueel de beheerder. We moeten voorkomen dat we rekeningen gepresenteerd krijgen van harsgebruik door de tegenpartij. Indien de zaal schoongemaakt moet worden vanwege harsgebruik, zullen de hiermee gepaard gaande kosten verhaald worden op het team dat hiervoor verantwoordelijk is. Ook ballen die plakken zijn verboden. Schoenen die strepen veroorzaken mogen niet gebruikt worden.


Scheidsrechters

Wij kunnen onze wedstrijden spelen dankzij de scheidsrechters. Zij doen hun best om de wedstrijden eerlijk en sportief te laten verlopen. Accepteer hun beslissingen zonder commentaar. Door te mopperen haal je alleen jezelf en je team uit concentratie en uit het ritme.


Trainingsballen

Iedere speler wordt geacht in het bezit te zijn van een trainingsbal en deze op iedere training bij zich te hebben.


Vrijwilligers

Al jaren kan onze vereniging rekening op de vrijwillige steun van enkele tientallen leden en ouders, welke activiteiten ontplooien en uitvoeren. Zo kennen we acties, die voor onze vereniging geld opbrengen: grote clubactie, paaseierenactie en de plantenactie. Ook worden er activiteiten voor onze leden georganiseerd, zoals het jeugdkamp, het survivalkamp, internationaal handbaltoernooi, de zeskamp met bezoek van sinterklaas, ed. Natuurlijk komen we vrijwilligers tekort om het een en ander op poten te zetten of uit te voeren. Zeker na invoering van het verenigingplan (2005) is het noodzakelijk dat vacatures ingevuld worden. Elke hulp is welkom. Meld je aan bij de commissie Vrijwilligers, Wet- en Regelgeving of bij de andere voorzitters van de commissies, als je iets voor onze vereniging wilt en kunt betekenen. Let wel: zonder vrijwilligers is er geen handbal mogelijk. Ieder liddient daarom ook vrijwilligerswerk te verrichten. Bij de allerkleinsten t/m de B-Jeugd wordt van een van de ouders verwacht dat zij hun steentje bijdragen, om zo handbal voor hun kind mogelijk te maken en te houden. Hieronder wordt ook verstaan het rijden naar hallen bij uitwedstrijden. Vele handen maken licht werk en dit bevordert de team- en verenigingsgeest!

sponsors
bouwstenen
De Korrel beheer bv, Hermans groenten en fruit, Forza asset management, Bart Janssen assurantien, HAMERS Optiek, Kurvers stukadoorsbedrijf, LYBRAE consultans, SONETCO, TCM electrotechniek, KWS Benelux, POWER 4 YOU, SPIE, Tempo-Team, Stream Group, PRAXIS tuincentrum, LEAN HR SERVICES, Hermez Marketing & Communicatie, FYSIO+, COCOON fashion&hairstyling, TELEcombinatie, WOWDEAL
Deze week

thuiswedstrijden

geen thuiswedstrijden


uitwedstrijden

geen thuiswedstrijden


jarigen

zondag 16 december
Lisa Houben

dinsdag 18 december
Macle Simons

 
Volg ons ook op Facebook:  
sitemap | disclaimer | credits | © 2012 Swift2000