Hart voor Swift-beleid

In de Algemene Ledenvergadering van 26 juni jl is het Hart voor Swift-beleid met de aanwezige leden besproken en vastgesteld.

Wat is het Hart voor Swift-beleid?

Het Hart voor Swift-beleid is bedoeld om per team bij te dragen aan het financieel gezond houden van onze vereniging en de saamhorigheid te verhogen. De bedoeling is dat alle (jeugd)leden per seizoen een bedrag inzamelen door deel te nemen aan acties. Ook juichen we het toe als teams eigen initiatieven ontplooien om opbrengsten te realiseren.

Belangrijke uitgangspunten zijn het eerlijk verdelen van de inzet over alle jeugdleden en dat het team met de hoogste kosten ook gaat zorgen voor de meeste opbrengsten.

Wat betekent dit?

Door de Activiteitencommissie worden een aantal acties georganiseerd waaraan de (jeugd)leden of hun ouders kunnen deelnemen om het bedrag te verdienen, zoals bijv. De Grote Clubactie, de paaseieractie en de Cityrun.

Van elk jeugdlid wordt verwacht dat gedurende het seizoen een bedrag van € 40 wordt opgehaald.
Van ieder seniorenlid wordt een bedrag van € 125 verwacht.

Om ieder (jeugd)lid te motiveren wordt per kwartaal een kwart van de eigen bijdrage geďnd. Inning zal zijn half oktober, december, februari en april. Indien een lid gedurende het seizoen de eigen bijdrage heeft terugverdiend zal het reeds geďnde bedrag worden teruggeboekt en worden de resterende inningen stopgezet.

De bijdrage is een netto-bedrag, dus eventuele kosten (bijvoorbeeld inkoop van paaseieren of Clubloten) worden in mindering gebracht.

Ook is het mogelijk dat ouders/vrienden/kennissen helpen bij activiteiten, zoals bijv. de Cityrun en Solar. Het verdiende bedrag zal dan in mindering
worden gebracht op de eigen bijdrage van hun zoon/dochter.

Inzet wordt beloond!

Per jeugdteam dient de minimale opbrengst € 350 te zijn. Voor Heren1 geldt een bijdrage van € 2.000. Slaagt een team erin meer bij elkaar te verdienen, dan gaat de helft van dit zogenaamde plusbedrag naar het betreffende team en kan worden gebruikt voor een teamactiviteit, bijvoorbeeld een uitje. Mocht de financiële situatie van Swift2000 het echter niet toelaten, dan kan het bestuur van deze regel afwijken.

De financiële administratie zal worden bijgehouden door een (nog te benoemen) contactpersoon per team samen met de Activiteitencommissie.
 
sponsors
bouwstenen
De Korrel beheer bv, Hermans groenten en fruit, Forza asset management, Bart Janssen assurantien, HAMERS Optiek, Kurvers stukadoorsbedrijf, LYBRAE consultans, SONETCO, TCM electrotechniek, KWS Benelux, POWER 4 YOU, SPIE, Tempo-Team, Stream Group, PRAXIS tuincentrum, LEAN HR SERVICES, Hermez Marketing & Communicatie, FYSIO+, COCOON fashion&hairstyling, TELEcombinatie, WOWDEAL
Deze week

thuiswedstrijden

geen thuiswedstrijden


uitwedstrijden

geen thuiswedstrijden


jarigen

maandag 22 oktober
Samira Arakrak

woensdag 24 oktober
Bo Obstals

 
Volg ons ook op Facebook:  
sitemap | disclaimer | credits | © 2012 Swift2000